STYRELSEN

I styrelsen sitter representanter för alla delar av organisationen. Där diskuteras övergripande frågor så som ekonomi, deltagande och genomförande. Alla utskott representeras av var sin ledamot och kan via styrelsen samordna sina aktiviteter. Styrelsen består utöver de fyra ledamöterna av en ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

ORDFÖRANDE
VICE
ORDFÖRANDE
SEKRETERARE
KASSÖR

Heading 1

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets har en viktig uppgift inom SPiL, då vi ansvarar för att hitta nya intressanta infallsvinklar på planering  som vi kan föra vidare till våra medlemmar. Det gör vi genom att bjuda in externa föreläsare och genomföra studieresor. En del är så intressanta att de får återkomma, men vi jobbar hela tiden med att hitta nya idéer. Det sträcker sig från arkitektur till miljövetenskap, från studieteknik till konkreta planförslag.

Vi vill helt enkelt ge våra medlemmar inspiration och extrakunskaper utöver det de kan få under programtiden, för att de ska få en så intressant studietid som möjligt!

LEDAMOT

Maja Gustafsson

Heading 1

Socialutskottet är det utskott som sätter lite extra flärdfull prägel på din vardag genom att anordna trevliga aktiviteter såsom sittningar, idrottsaktiviteter, julmys, diskussionspubar och annat som vi tror kommer att bidra till en god gemenskap för alla medlemmar. Alla behöver en paus från studierna ibland - det är därför vi finns!

Socialutskottet behöver ständigt nya, färska idéer på roliga aktiviteter. Så om du har lust att engagera dig i socialutskottet eller om du har förslag på idéer som du tycker att vi borde genomföra så är du jättevälkommen att kontakta socialutskottet - vårt utskott bygger på kreativa idéer!

Socialutskottet

LEDAMOT

Ella Karlsson Nordström

Festmästare

Heading 1

Eventansvarig

Asta Båtshake

Socialutskottet

Socialutskottet är det utskott som sätter lite extra flärdfull prägel på din vardag genom att anordna trevliga aktiviteter såsom sittningar, idrottsaktiviteter, julmys, diskussionspubar och annat som vi tror kommer att bidra till en god gemenskap för alla medlemmar. Alla behöver en paus från studierna ibland - det är därför vi finns!

Socialutskottet behöver ständigt nya, färska idéer på roliga aktiviteter. Så om du har lust att engagera dig i socialutskottet eller om du har förslag på idéer som du tycker att vi borde genomföra så är du jättevälkommen att kontakta socialutskottet - vårt utskott bygger på kreativa idéer!

LEDAMOT

Heading 1

LEDAMOT

Novischutskottet

Du är kärt välkommen till SPiL’s Novischutskott!

Vi är utskottet som strävar efter att alla skall känna sig välkomna till Lund när studenttiden börjar. Traditionellt sett har Novischutskottet arrangerat sociala arrangemang under den första månaden på programmet för samhällsplanering, även kallat nollningen. Aktiviteter som genomfördes den senaste novischtiden under hösten 2019 var bland annat poängjakt, tema-sittningar, Tour de Fadder och HOF-vandring. Vårt främsta mål är att skapa gemenskap mellan klasserna och inom klasserna, sprida kunskap om Lund samt framförallt sprida glädje. Du är varmt välkommen på våra möten för att hjälpa till att göra nästa års novischperiod ännu bättre samt välkomna de nya nollorna med öppna armar! Att vara en del i SPiLs förening kan vara både lärorikt för framtida arbetsuppgifter samt vara roligt för att få fler tillfällen att umgås med trevliga människor under din studenttid!

Martin Alstermark

Heading 1

Utskottet samordnar den inre och yttre kommunikationen för SPiL. Vår främsta uppgift är att, genom sociala medier och hemsidan, hålla medlemmar uppdaterade om kommande aktiviteter och beslut som fattas inom SPiL-styrelsen och de olika utskotten. Utskottet ska dessutom genom olika kanaler marknadsföra föreningen utåt, i hopp om att knyta kontakter, attrahera medlemmar, annonsera aktiviteter öppna för allmänheten samt hitta ekonomiska bidragsgivare och andra typer av sponsorer. De som väljer att engagera sig i kommunikationsutskottet får möjlighet att skapa nya kontakter, vässa sina argument, arbeta med sociala medier som verktyg för kommunikation och marknadsföring. Förutom att kommunikationsutskottet är viktigt för föreningen och dess medlemmar uppskattas det av framtida arbetsgivare att du har erfarenhet av kommunikationsuppdrag.

Vi vill förstås även umgås och ha roligt tillsammans!

Kommunikationsutskottet

LEDAMOT

Jacob Littorin

Årsmöte 2019

SPiLs årsmöte 2019 hölls den 16:e oktober kl. 18:00 (..) i Världen på Geocentrum I.

 

Årsmötet är en mycket viktig del av föreningens verksamhet där det verkligen finns möjlighet att påverka. På årets möte valdes en ny styrelse vilka är de som kommer leda SPiLs verksamhet under det kommande året och fatta andra viktiga beslut.

 

SPiL:s nya styrelse blev: Karl Hedin (Ordförande), Lovisa Rickardsson (Vice ordförande), Benjamin Ullman (Sekreterare), Tova Stenvi (Kassör), Maja Gustafsson (Utbildningsutskottet), Ella Karlsson Nordström (Socialutskottet - Festmästare), Asta Båtshake (Socialutskottet - Eventansvarig), Jacob Littorin (Kommunikationsutskottet) och Martin Alstermark (Novischutskottet).

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är där ni medlemmar har störst chans att göra förändringar i förutsättningarna för föreningens verksamhet i utskotten. Den avgående styrelsen är därför väldigt glada att så många medlemmar deltog på mötet och önskar den nya styrelsen all lycka och framgång!

 

Nedan finns även den antagna föreningens ekonomiska policy för verksamhetsåret 2019/2020, samt föreningens stadgar, som antogs respektive reviderades på årsmötet. Vid funderingar är det bara att mejla till info@spilund.se. Inga frågor är dumma frågor som man säger och föreningsvärlden är inte alltid så lättförstådd.

​​E-post:

info@spilund.se

​Hitta till oss: 

Geocentrum I, Sölvegatan 10, 22362, LUND

  • Instagram App Icon
  • SoundCloud Social Icon

Följ oss på Instagram