STYRELSEN

I styrelsen sitter representanter för alla delar av organisationen. Här diskuteras övergripande frågor, som: ekonomi, deltagande i och genomförande av olika aktiviteter, samt hur organisationen ska utvecklas vidare. Alla utskott representeras av var sin ledamot som genom styrelsen kan samordna sina aktiviteter. Utöver de fyra ledamöterna består styrelsen av en ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

maja%20_edited.jpg

Maja Gustafsson

info@spilund.se

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
ORDFÖRANDE
martin_edited.jpg

Martin Alstermark

info@spilund.se

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
VICE
ORDFÖRANDE
nicklas_edited.jpg

Niklas Amnell

info@spilund.se

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
SEKRETERARE
olivia_edited.jpg

Olivia Skeime

info@spilund.se

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
KASSÖR

Heading 1

vendela_edited.jpg

Vendela Bendel van den Brink

utbildningsutskottet@spilund.se

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets har en viktig uppgift inom SPiL, då vi ansvarar för att hitta nya intressanta infallsvinklar på planering  som vi kan föra vidare till våra medlemmar. Det gör vi genom att bjuda in externa föreläsare och genomföra studieresor. En del är så intressanta att de får återkomma, men vi jobbar hela tiden med att hitta nya idéer. Föreläsningarna sträcker sig från att handla om arkitektur till miljövetenskap, från studieteknik till konkreta planförslag.

Vi vill helt enkelt ge våra medlemmar inspiration och extrakunskaper utöver det de kan få under programtiden, för att de ska få en så intressant studietid som möjligt!

LEDAMOT

Vendela Bendel van den Brink

Heading 1

gabriel_edited.jpg

Gabriel Pålsson

Socialutskottet@spilund.se

 

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Socialutskottet är det utskott som sätter lite extra flärdfull prägel på din vardag genom att anordna trevliga aktiviteter såsom sittningar, idrottsaktiviteter, julmys, diskussionspubar och annat som vi tror kommer att bidra till en god gemenskap för alla medlemmar. Alla behöver en paus från studierna ibland - det är därför vi finns!

Socialutskottet behöver ständigt nya, färska idéer på roliga aktiviteter. Så om du har lust att engagera dig i socialutskottet eller om du har förslag på idéer som du tycker att vi borde genomföra så är du jättevälkommen att kontakta socialutskottet - vårt utskott bygger på kreativa idéer!

Socialutskottet

LEDAMOT

Gabriel Pålsson

Festmästare

Heading 1

maja%20skar_edited.jpg

Maja Skarbäck

Socialutskottet@spilund.se

 

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Eventansvarig

Maja Skarbäck

Socialutskottet

Socialutskottet är det utskott som sätter lite extra flärdfull prägel på din vardag genom att anordna trevliga aktiviteter såsom sittningar, idrottsaktiviteter, julmys, diskussionspubar och annat som vi tror kommer att bidra till en god gemenskap för alla medlemmar. Alla behöver en paus från studierna ibland - det är därför vi finns!

Socialutskottet behöver ständigt nya, färska idéer på roliga aktiviteter. Så om du har lust att engagera dig i socialutskottet eller om du har förslag på idéer som du tycker att vi borde genomföra så är du jättevälkommen att kontakta socialutskottet - vårt utskott bygger på kreativa idéer!

LEDAMOT

Heading 1

emma_edited.jpg

Emma Gudmundson

Novischutskottet@spilund.se

 

 

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
LEDAMOT

Novischutskottet

Du är kärt välkommen till SPiL’s Novischutskott!

Vi är utskottet som strävar efter att alla skall känna sig välkomna till Lund när studenttiden börjar. Traditionellt sett har Novischutskottet arrangerat sociala arrangemang under den första månaden på programmet för samhällsplanering, även kallat nollningen. Aktiviteter som genomfördes den senaste novischtiden under hösten 2020 var bland annat poängjakt, tema-sittningar, Tour de Fadder och HOF-vandring. Vårt främsta mål är att skapa gemenskap mellan klasserna och inom klasserna, sprida kunskap om Lund samt framförallt sprida glädje. Du är varmt välkommen på våra möten för att hjälpa till att göra nästa års novischperiod ännu bättre samt välkomna de nya nollorna med öppna armar! Att vara en del i SPiLs förening kan vara både lärorikt för framtida arbetsuppgifter samt vara roligt för att få fler tillfällen att umgås med trevliga människor under din studenttid!

Emma Gudmundson

Heading 1

Kommunikationsutskottet samordnar den inre och yttre kommunikationen för SPiL. Vår främsta uppgift är att, genom sociala medier och hemsidan, hålla medlemmar uppdaterade om kommande aktiviteter och beslut som fattas inom SPiL-styrelsen och de olika utskotten. Utskottet ska dessutom genom olika kanaler marknadsföra föreningen utåt, i hopp om att knyta kontakter, attrahera medlemmar, annonsera aktiviteter öppna för allmänheten samt hitta ekonomiska bidragsgivare och andra typer av sponsorer. De som väljer att engagera sig i kommunikationsutskottet får möjlighet att skapa nya kontakter, vässa sina argument, arbeta med sociala medier som verktyg för kommunikation och marknadsföring. Förutom att kommunikationsutskottet är viktigt för föreningen och dess medlemmar, uppskattas det av framtida arbetsgivare att du har erfarenhet av kommunikationsuppdrag.

Vi vill förstås även umgås och ha roligt tillsammans!

Kommunikationsutskottet

LEDAMOT

Arvid Bjelkedal

Årsmöte 2020

SPiLs årsmöte 2020 hölls den 28:e oktober kl. 18:00 (..) i Kerstins rum i AF-borgen.

 

Årsmötet är en mycket viktig del av föreningens verksamhet där det verkligen finns möjlighet att påverka. På årets möte valdes en ny styrelse vilka är de som kommer leda SPiLs verksamhet under det kommande året och fatta andra viktiga beslut.

 

SPiL:s nya styrelse blev: Maja Gustafsson (Ordförande), Martin Alstermark (Vice ordförande), Nicklas Amnell (Sekreterare), Olivia Skeime (Kassör), Vendela Bendel van den Brink (Utbildningsutskottet), Gabriel Pålsson (Socialutskottet - Festmästare), Maja Skarbäck (Socialutskottet - Eventansvarig), Arvid Bjelkedal (Kommunikationsutskottet) och Emma Gudmundsson (Novischutskottet).

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är där ni medlemmar har störst chans att göra förändringar i förutsättningarna för föreningens verksamhet i utskotten. Den avgående styrelsen är därför väldigt glada att så många medlemmar deltog på mötet och önskar den nya styrelsen all lycka och framgång!

 

Nedan finns även den antagna föreningens ekonomiska policy för verksamhetsåret 2020/2021, samt föreningens stadgar, som antogs respektive reviderades på årsmötet. Vid funderingar är det bara att mejla till info@spilund.se. Inga frågor är dumma frågor som man säger och föreningsvärlden är inte alltid så lättförstådd.